StyrelsenStyrelsen för OCD-föreningen Östra Skåne/Blekinge för år 2015 ser ut som följer:

Kerstin Evesson, ordförande
Thony Lindh, vice ordförande
Jan Hinderyd, sekreterare
Madelaine Lorentzen-Grönberg, kassör
Eva-Lotte Johnsson, ledamot
Martina Voss, ledamot
Carolina Olsson, ledamot
Britt Avendal, suppleant
Björn Isaak, suppleant