OCD-föreningen ANANKE i Östra Skåne och Blekinge

Redaktörens ruta

Jag heter Jakob och jag är anhörig, en nära vän har tvångssyndrom.

Överläkare Janerik Nawrin frågade mig sommaren 1996 om jag var intresserad av att bevaka information om tvångssyndrom på internet och kanske skapa en svensk "OCD-site". Eftersom jag är datorintresserad och såg behovet av allmänt tillgänglig information om tvångssyndrom lovade jag att göra ett försök.

Janerik fick en möjlighet att lägga ut en del information på Medical Links server hösten 1996 med hjälp av en av deras dåvarande medarbetare, Henrik Bernhold. Efter diverse turer blev det sagt att det borde vara riksföreningen som skulle sköta Anankes webbplats hos Medical Link.

Våren 1997 skaffade vår lokalföreningen ett abbonemang och en egen webbplats hos Österlendata på Janeriks initiativ. Vi fick där adressen www.odata.se/hotel/ananke. Där har jag sedan dess arbetat med att bygga upp den här webbplatsen med hjälp av programmet Claris Home Page eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av HTML-kodning. Resultatet får ni själva bedöma.

Våren 1998 skaffar så riksföreningen ett eget domännamn <www.ananke.org>och börjar bygga upp en egen webbplats vilket innebär att ingen längre tar ansvar för att uppdatera materialet hos Medical Link.

Internet är en väldigt offentlig miljö och det är ju meningen. Eftersom min vän inte har berättat om sin sjukdom för alla i sin omgivning väljer jag att bara använda mitt förnamn. Anonymiteten ger mig möjlighet att vara personlig och ändå respektera min väns berättigade krav på att själv få välja för vem min vän vill berätta om sin sjukdom.

Anonymiteten är inte någon allmän princip inom Ananke. Däremot är det en av grundstenarna inom den s.k. självhjälpsrörelsen som har växt fram ur AA (Alcoholics Anonymous). AA är ett program för tillfrisknande från enbart alkoholism men deras program i Tolv Steg används idag av flera andra gemenskaper för människor med andra problem. I USA, Canada och Tyskland finns OCA (Obsessive Compulsive Anonymous) i ett trettiotal grupper för människor med tvångssyndrom. De har bl.a. givit ut en bok för anhöriga: OCD, a survival guide for family and friends. Den boken har betytt mycket för mig i mina försök att bemöta tvångssyndromet på ett fungerande sätt. Jag har översatt delar av boken till svenska och jag har fått författarens tillstånd att lägga ut ett utdrag här på webbplatsen. OCA har bara ett syfte: Att hjälpa sina medlemmar att tillfriskna från tvångssyndrom med hjälp av Tolv Stegs programmet. De har inga åsikter för eller emot olika professionella behandlingar men de rekommenderar sina medlemmar att träffa en psykiater med erfarenhet av tvångssyndrom.

I USA finns även IOCDF (International Obsessive Compulsive Disorder Foundation), som möjligen motsvarar Svenska OCD-förbundet ANANKE. 

Ett annat Tolvstegsprogram EA (Emotions Anonymous) har grupper i Sverige bl.a. i Lund, Stockholm och Umeå. Mötena i Lund äger rum på "Vänskapens hus" Bredgatan 19 , en trappa upp, Måndagar kl 1900-2030, Fredagar kl 1800-1930. Det enda kravet för att delta där är en önskan att tillfriskna känslomässigt.

Observera att Ananke och Tolvstegsprogrammen inte har något som helst samröre eller koppling till varandra. För mig personligen har bägge betytt mycket.

Nu har vi kommit in på 2000-talet och internet har blivit mer och mer en angelägenhet för fler och fler. Jag har inte tagit mig tid att sätta mig in i de mer avancerade varianterna av hemsidetillverkning. Det finns andra medlemmar som är mycket kunnigare än jag när det gäller detta och tanken är att de skall ta över den layout mässiga hanteringen av denna webbplats. Ännu så länge är det dock bara en tanke. För egen del upplever jag dock mer och mer att internet inte kan ersätta personliga kontakter. Ett förtroligt samtal ansikte mot ansikte kan aldrig ersättas av chat, epost och hemsidor hur äkta och personliga de än må vara,

Min förhoppning är att denna webbplats ska innehålla korrekt information men också trots det ovan skrivna ha en personlig ton från en människa till en annan. Tvångssyndrom kan ju se ut på så väldigt många olika sätt men att försöka leva med den sjukdomen ställer många allmängiltiga livsfrågor på sin spets. Jag tror att den erfarenheten kan leda till personlig tillväxt, ödmjukhet, hopp och styrka. Det är sådana erfarenheter jag hoppas kunna förmedla här. Jag är tacksam om du vill bidra med dina erfarenheter, ditt hopp och din styrka.

År 2003 erbjöds vi att lägga vår webbplats på, som det numer heter Svenska OCD-förbundet ANANKE:s server under ananke.org domänen. Vår förening, som numer heter OCD-föreningen ANANKE i östra Skåne och Blekinge fick därmed adressen www.ananke.org/oskane-blekinge på nätet. Den omtalade förändringen av webbplatsens utséende har ännu inte blivit av.

År 2009 utsätts domänen ananke.org för något slags attack av hackers som planterar "fientlig kod" på sidorna vilket leder till att domänen släcks ner och att Svenska OCD-förbundet ANANKE öppnar en ny domän med namnet www.ocdforbundet.se. I början av år 2010 får vi i OCD-föreningen ANANKE i östra Skåne och Blekinge åter möjlighet att lägga ut våra sidor på nätet på den nya domänen nu under adressen www.ocdforbundet.se/ostraskane

I skrivande stund (12 februari 2010) pågår det arbetet men det är tidsödande eftersom vår lokala webbplats med tiden har blivit innehållsrik.

Efter att närmast ha drunknat i erbjudanden om billig Viagra och billiga Rolexkopior tar jag bort vår epostadress.

Nu i början av 2015 har OCD-föreningens och Svenska OCD-förbundets logga bytts ut igen. Det ursprungliga "gudanamnet" ANANKE är nu avsågat och spiralen har bytt färg från svart till röd och går numera på andra hållet. Ja ja. Det är nu den fjärde loggan jag lägger ut på nätet. Jag tror jag börjar bli gammal. Här kan du se en exposé av våra olika loggor.

Jakob

OCD-föreningen i Östra Skåne och Blekinge