Styrelsen

Styrelsen för år 2022 antogs vid årsmötet 2022-02-27.

Ordförande

Kerstin Evesson

Kassör

Benny Grönberg

Sekreterare

Vill ej medverka med namn

Ledamot

Carina Lindh

Ledamot

Thony Lindh

Ledamot

Armend Rubovci

Ledamot

Ingela Holm

Suppleant

Jonathan Henriksson

Share This