Hatten av för de lokala OCD-föreningarna!

Krönika av Mathilda Holm Första gången jag kom i kontakt med OCD-förbundet var genom lokalföreningen Östra Skåne-Blekinge och dess ordförande, Kerstin Evesson. Detta var den 10 april 2018, och inte förrän den 14 augusti lyckades jag förmå mig att återigen ta kontakt....
Psykologens tips: Stötta genom samtal

Psykologens tips: Stötta genom samtal

Genom motiverande samtal kan du stötta en anhörig med OCD att söka hjälp – och skapar dessutom ett bättre samtalsklimat hemma, menar psykologen Liria Ortiz. – Jag tycker att det är en bra samtalsmetod som fokuserar på att förstärka och framkalla personens motivation....

OCD lyfts fram i nationellt skolråd

Nu tar Svenska OCD-förbundet tar plats i Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella intresseråd. Det innebär en större möjlighet att lyfta frågor om OCD (tvångssyndrom) in i skolvärlden.– Efter tjugo år som lärare vet jag att OCD är en okänd diagnos för flertalet...
Anhöriga har rätt till stöd

Anhöriga har rätt till stöd

Du som är anhörig har enligt lag rätt att få stöd från din kommun. Men hur stödet ser ut i praktiken skiljer åt mellan olika kommuner, och det finns mer specialanpassat stöd om man vårdar en äldre anhörig än om man vårdar en anhörig med psykisk ohälsa. Att stötta en...