Vill du bli medlem?

Funderar du över att bli medlem i OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge?

Som medlem hjälper du oss i vårt arbete för att öka kunskapen och förståelsen i samhället om OCD, och för att stötta dem med egna erfarenheter av OCD och deras anhöriga.

Som medlem behöver du själv inte vara drabbad av OCD. Medlemskapet är öppet för alla.

Registrering av medlemskap görs via OCD-förbundet som sedan placerar dig i rätt lokalförening. Du kan även välja att tillhöra riksförbundet istället om du inte vill tillhöra en lokalförening.

När du är medlem i en lokalförening så är du automatiskt medlem i OCD-förbundet.

Medlemsområdet för OCD-föreningen Östra Skåne-Blekinge är större än vad man kan tro. Från Ystad i söder sträcker vi oss hela vägen till Kronobergs länsgräns i norr. Vi täcker även halva Kalmar län.

Ungefär halva Hässleholms kommun delar vi med OCD-föreningen Södra Halland – Nordvästra Skåne.

Våra olika medlemskap

Som medlem får du förbundets tidning ”Nytt om OCD” hemskickad fyra gånger per år. Vi skriver om OCD och närliggande syndrom, ny forskning, förbundets olika projekt och mycket annat. Du kan också läsa om våra sommarläger och vad som händer i de olika lokalföreningarna.

Vill du bidra eller lämna material?

Hör gärna av dig om du vill medverka i tidningen, med en artikel, en dikt eller med din personliga berättelse. Eller om du vill tipsa om något vi ska skriva om.

Läs mer på OCD-förbundets hemsida »

Hur går en KBT-behandling till? Vad innebär samlarsyndrom? Hur är det att leva med OCD?

Kom och lär dig mer på våra föreläsningar!

Läs mer på OCD-förbundets hemsida »

Svenska OCD-förbundets lokalföreningar anordnar samtalsgrupper för personer som har OCD och deras anhöriga. Samtalsgrupperna genomförs ofta i studiecirkelform med 6-10 deltagare. Man träffas vid ca 10 tillfällen och går tillsammans igenom ett studiematerial om OCD och närliggande diagnoser.

Gruppen har kursledare med egen erfarenhet av OCD eller som anhörig. I gruppen får du bred information om OCD och möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma situation.

Informationen och kursmaterialet är utformade för att stimulera till frågor och diskussion i gruppen. Det innehåller informationsfilmer och -texter, diskussionsfrågor och hemuppgifter. Det är framtaget av Neuropsykiatriska behandlingsenheten, OCD-teamet, vid BUP i Uppsala i samarbete med Svenska OCD-förbundet.

Exempel på teman och frågor som tas upp

  • Vad är OCD? Varför får man det?
  • OCD och anhöriga
  • Behandling med KBT; exponering med ritualprevention
  • Återfallsförebyggande åtgärder
  • Närliggande diagnoser och syndrom
  • Lära sig leva med ocd
  • Söka hjälp

Kontakt
För mer information kontakta din lokalförening eller OCD-förbundets kansli.

Rabatterad försäkring hos Folksam

Genom ett samarbete med Funktionsrätt Sverige och Folksam får medlemmar i OCD-förbundet extra förmånligt medlemspris på Hemförsäkring och Barnförsäkring.

För mer information, kontakta Folksams kundservice på 0771-950950 

Här kan du läsa mer på Folksams sida för Funktionsrätt Sverige.

Du stöttar oss i vårt arbete att sprida kunskap om OCD och närliggande diagnoser vilket leder till att fler människor kan få bättre hjälp.

Förnya ditt medlemskap?

När ditt medlemskap börjar gå ut får du en avisering via mejl eller brev, så att du kan betala in medlemsavgiften. Om du har missat din avisering kan du alltid betala din avgift till OCD-förbundets Swish-nummer 123 11 66 966. Skriv ditt namn och ordet ”medlemsavgift” i meddelande-fältet.

Share This