Ny stödgrupp drar igång

Nu drar vi äntligen igång en ny stödgrupp om en vecka, den 19 mars. Stödgruppen kommer under 10 träffar lyssna, informera, diskutera, samt ge råd & stöd till de medverkande. Vi kommer även ha en avslutande träff där vi går igenom och gör en kort utvärdering av...

Hatten av för de lokala OCD-föreningarna!

Krönika av Mathilda Holm Första gången jag kom i kontakt med OCD-förbundet var genom lokalföreningen Östra Skåne-Blekinge och dess ordförande, Kerstin Evesson. Detta var den 10 april 2018, och inte förrän den 14 augusti lyckades jag förmå mig att återigen ta kontakt....