Till minne av Jan-Erik NawrinSom tidigare meddelats har överläkare Jan-Erik Nawrin, Kristianstad, avlidit.

Från OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge vill vi teckna några korta minnesord över den avlidne. OCD-föreningen är en patient- och brukarförening som har funnits i 20 år. En av de som var med om att starta föreningen var Jan-Erik Nawrin. Med sina omfattande kunskaper i psykiatri och speciellt inom området tvångssyndrom (OCD) var han en stor tillgång för föreningen under många år. Jan-Erik var föreningens medicinske expert, delade gärna med sig av sitt kunnande och gav goda råd till dem som deltog i våra medlemsmöten. Han följde alltid med i den senaste forskningen om tvångssyndrom (OCD), och när det gällde dess behandling kunde han kritiskt skilja mellan vetenskap och beprövad erfarenhet å ena sidan och verkningslösa metoder å den andra.

Vi minns också Jan-Erik som en naturintresserad människa som ofta deltog i botaniska exkursioner bland mycket annat.

Medlemmarna i OCD-föreningen
genom Jan Hinderyd