Efter att mötet blev förklarat öppet, revs punkt efter punkt av i rask takt. Ordförande, sekreterare och justerare som även fick agera rösträknare för mötet blev snabbt framtagna. Sedan var det dags att gå igenom lite ekonomi och siffror, där varken revisorn eller någon annan kunde se några konstigheter och godkändes. Verksamhetsberättelser för det gångna året blev uppläst och verksamhetsplanen för 2023 blev även den godkänd.

Ändringarna i styrelsen blev få, men vi kan välkomna en ny suppleant, Johan in i värmen. Resterande styrelsemedlemmar fick fortsatt förtroende från de medlemmar som medverkade vid mötet. Representanter för de olika råd och dialogmöten som vi medverkar i kommer även där vara rätt så lika från förra året.

Vi vill rikta ett otroligt stort tack till alla de medlemmar som var med under mötet och som gav styrelsen ett fortsatt förtroende att driva föreningen framåt ytterligare ett år. Vi ska göra vårat bästa!

Share This