Nu drar vi äntligen igång en ny stödgrupp om en vecka, den 19 mars.

Stödgruppen kommer under 10 träffar lyssna, informera, diskutera, samt ge råd & stöd till de medverkande. Vi kommer även ha en avslutande träff där vi går igenom och gör en kort utvärdering av stödgruppen. På hösten kommer vi även ha en återträff där vi diskuterar och reflekterar över hur stödgruppen har hjälpt. Har det blivit några förändringar i livet? Har kunskapsutbytet mellan medverkarna hjälpt?

Gruppen kommer bestå av 8 anmälda personer. Det är både anhöriga samt personer som själva är drabbade av OCD som kommer medverka. En orsak till att vi är så få i varje stödgrupp är att alla verkligen ska få sin tid. Alla ska känna att de blir hörda på, och hur mycket du vill säga bestämmer du själv.

Stödgruppen leds av vår ordförande Kerstin Evesson som denna gång även har Gunnel Gudbrand från OCD-föreningen Malmöområdet vid sin sida som är under träning, så att hon själv snart kan leda stödgrupper för Malmöområdets lokalförening.

Vi kommer med stor sannolikhet dra igång en ny stödgrupp till hösten, då vi redan har fått in mer anmälningar om att få gå med. Är även du och kanske någon familjemedlem eller arbetskamrat intresserad av att vara med? Hör av dig med en anmälning till Kerstin Evesson.

Share This