Genom motiverande samtal kan du stötta en anhörig med OCD att söka hjälp – och skapar dessutom ett bättre samtalsklimat hemma, menar psykologen Liria Ortiz.

– Jag tycker att det är en bra samtalsmetod som fokuserar på att förstärka och framkalla personens motivation. Oavsett terapiform behöver vi förr eller senare arbeta med personens motivation att till exempel prata om det svåra, att exponera eller aktivera sig. Behandlingar för OCD, ångest och depression kan ha hur bra evidens som helst, men om klienten inte är motiverad till att vara aktiv i behandlingen kan vi psykologer inte hjälpa till att gå vidare. Motiverande samtal är nyckeln till väldigt mycket, säger Liria Ortiz, legitimerad psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning.

Fungerar bäst när motståndet är som störst
Hon påpekar att det inte finns någon forskning på vilken effekt motiverande samtal har på just OCD.

Liria Ortiz, psykolog.

– Men om vi utgår från att motiverande samtal fungerar bäst när motståndet är som störst, så borde det rimligtvis vara till nytta också för människor med OCD.

Motiverande samtal är alltså ingen behandlingsform, däremot en samtalsmetod som syftar till att få en människa att vilja göra förändringar och att ta emot behandling. Egentligen är det inte särskilt svårt att locka fram sina medmänniskors motivation, menar Liria Ortiz. Å andra sidan – det krävs heller inte särskilt mycket för att sänka den. Bara genom några ord, att säga fel saker, kan man effektivt trolla bort allt som hade med motivation att göra.

– Att inte börja bråka kan ju vara ett mål med samtalet. Försök att ta fasta på det som fungerar. ”Vad glad jag är att du städade undan frukosten”, kan man säga och blunda för att resten av köket är stökigt. Att ställa öppna frågor är ännu ett verktyg: ”Berätta för mig: Hur skulle du vilja göra?”. Och det är förstås viktigt att verkligen lyssna på svaret. Du frågar ju för att du vill veta, eller hur?

Att övertala är bannlyst
Att uppleva att man blir lyssnad till kan nämligen göra en stor skillnad, menar Liria Ortiz. Generellt vill människor inte vara styrda, de vill ha vägledning för att kunna styra sig själva och sina egna önskemål. Då skapas en känsla av kontroll och den inre motivationen blir drivkraften. För att uppnå detta krävs bekräftelse, feedback och ett förändringsinriktat samtalsklimat. Att övertala och övertyga är bannlyst, istället är det mer effektivt att lyssna och kompromissa, menar Liria Ortiz.

– Att plocka fram en persons inre drivkrafter är mycket bättre än att försöka pådyvla sina egna. Vi ska också försöka låta bli att rätta det andra människor säger. Tyvärr har vi rättningsreflexen inbyggd inom oss. Det är en naturlig reaktion, samtidigt som det är något vi bör lära oss att hejda. Ännu ett konkret tips är att inte prata så mycket om ordet ”hjälp”. Det är ett ord som kan väcka mycket motstånd. Många vill klara sig själva. Prata hellre om ”strategier” eller ”verktyg”. Särskilt män vänder sig gärna emot att behöva ta emot hjälp. Vissa ord har en känslomässig koppling, det måste man vara medveten om.

Viktigt hur man hanterar bakslagen
I ett förändringsarbete faller vi ofta tillbaka, det är så vi människor fungerar. Det viktiga är vad vi gör med bakslagen, menar Liria Ortiz.

– Det är helt avgörande för om förändringen ska fungera eller inte. ”Okej, det funkade inte, det är ingen idé att försöka igen”, är förstås inte rätt strategi. En formulering som kan göra stor skillnad är istället: ”Den här gången fungerade det inte. Men jag ska tänka på hur det gick till när jag lärde mig cykla. Jag ramlade några gånger, reste mig upp och till sist kunde jag cykla. Samma förhållningssätt ska jag ha nu”.

För många med psykisk ohälsa har pandemin varit en utmaning, andra tycker att isoleringen har fört något gott med sig. Kanske kan man plocka med sig goda vanor från pandemin till det nya liv som väntar?

– Att komma iväg på ett möte med till exempel en psykolog kan vara svårt, men att träffa någon på Zoom upplevs av vissa som enklare. Fundera över om man ska fortsätta ses online, också när pandemin är över.

6 råd till dig som är anhörig

Vill du stötta en nära anhörig att söka hjälp för sin OCD? Här är psykologen Liria Ortiz bästa tips.

Motivera till att söka professionell handledning
Det finns effektiva sätt att behandla OCD. Använd helst inte ordet ”hjälp” om du märker att det väcker motstånd. Berätta istället att det går att få konkreta verktyg att hantera sina besvär.

Delta i en självhjälpsgrupp för anhöriga
Många anhöriga känner skuld och skam och tycker att det är jobbigt att tala om att en anhörig har OCD. Att isolera sig leder ofta till att man mår ännu sämre. Att dela med sig av sina tankar och erfarenheter kan i bästa fall också hjälpa andra.

Kom ihåg att du inte är ensam
OCD är en vanlig diagnos, både i Sverige och i resten av världen.

Att du hjälper dig själv kan hjälpa hela familjen
Det är viktigt att du tar hand om dig själv också. Att fokusera på sitt eget mående, vänner, fritid och intressen ger energi i tuffare perioder och gör dig till en god förebild.

Kom ihåg att världen sällan är svart eller vit
Förändring sker ofta med små steg i taget.

Ha tålamod. Att behandla OCD är ingen quick fix
Ofta handlar det om att jobba på, ihärdigt och uthålligt mot ett långsiktigt mål. Med stöd av det grundläggande förhållningssättet i MI, som är en tydlig och konkret samtalsteknik, är det lättare att hålla motivationen vid liv.

11 samtalsverktyg som används inom motiverande samtal

Bekräftelser
I du-form bejakar du att din anhöriga tar positiva steg. ”Du är verkligen modig som vågade anmäla dig till den där teaterkursen”.

Öppna frågor
En öppen fråga kan inte besvaras med ja eller nej och den styr heller inte hur svaret ska bli. ”Vad tänker du kring det här med att lära dig nya strategier”.

Reflektioner
Kan användas istället för frågor i ett samtal. De visar att du lyssnar och känner empati. ”Du är jätteledsen”.

Sammanfattningar
Kan användas då och då under samtalet för att förstärka och betona vad som just har sagts, framför allt i slutet av samtalet för att se om ni har pratat om samma saker.

Var kortfattad
Då ökar du chansen att hålla den anhöriges uppmärksamhet och intresse.

Ha ett positivt fokus
Försök att formulera vad du vill, snarare än vad du inte vill.

Var specifik
Försök att hitta och fokusera på det som fungerar bra. Det betyder inte att du ska hitta på eller överdriva.

Sätt ord på dina känslor
Man kan undvika att väcka motstånd genom att sätta ord på sina egna känslor.

Var förstående
Det är lättare att känna hopp om, och vilja till, förändring om man möts av förståelse och empati.

Erbjuda hjälp och poängtera att ni kan hjälpas åt
Erbjud dig att försöka underlätta för personen att göra förändringar.

Tajming
Det finns bättre och sämre tillfällen för allt. Om du vill öka möjligheterna till ett lyckat samtal, försök välja tillfällen då den du vill tala med inte är stressad, trött eller upprörd.

Text: Anna Wahlgren
Foto: Model House


Den här artikeln har publicerats i vår medlemstidning Nytt om OCD. Vill du läsa alla artiklar i tidningen? Bli medlem hos oss så får du vår tidning hem i brevlådan. 

Share This